O projektu

Projekt MojeVize slouží k neustálému připomínání si, co to ta naše vize je. Jde o neustálé posouvání se, zlepšování sebe sama a kvality svého života. O vybudování dobrého vztahu se sebou samým, ale i s druhými. O tom inspirovat se a podporovat navzájem – k péči o duševní zdraví a své tělo, podpoře k pohybu, ke zdravějším a lepším vztahům. K tomu zajímat se o sebe, o druhé a o přírodu a zvířata kolem nás.

MojeVize je projekt o maximálním rozvoji všech potenciálů, které v nás jsou. Cesta komplexního seberozvoje, kdy nezanedbáváme jednotlivé složky člověka, ani se nezaměřujeme pouze na jednu, ale snažíme se na ně nahlížet jiným způsobem a vše propojit. Brát všechny oblasti, jako části skládačky, bez které nebude celek efektivně fungovat.

Jak už „Moje Vize“ naznačuje, jedná se o vizi každého z nás. Každý jsme jedinečný. Nemůžeme žít životy ani vize druhých. Každý máme jiná přání a vnímání. Každý si pod svojí vizí představujeme něco jiného. Proto je tento projekt jak o nás všech dohromady, tak o každém z nás individuálně.Narodili jsme se s určitými fyziologickými a neurologickými nastaveními. Vyrůstali jsme v různých prostředích, jsme obklopeni různými lidmi, různě složitými podmínkami, ale všichni máme jedno společné.

Máme svá těla, máme možnost myslet, napojovat se na duševní prožívání. Není škoda nepoznat krásu a sílu darů, které jsme dostali? Zanedbávat je a nikdy plně nepoznat? Jsou to jediné věci, které nám od narození až do smrti doopravdy patří a které nás nepřetržitě 24/7 doprovází. Jak je tedy možné, že se hmotným věcem věnujeme více než sobě samým?

Proč více nepřemýšlíme, nehýbeme se, nekoukáme kolem sebe? Proč se bojíme žít, když stejně jednoho dne už žít nebudeme?

Kdo má doopravdy tu vůli a disciplínu jít si za tím, co chce? Žít podle svého a inspirovat tím i druhé?

Kdo v dnešní době dbá na rozvíjení a kultivování své osobnosti a svého ducha, aby mohl být lepším člověkem?

Čeho všeho můžeme dosáhnout? Kde jsou naše fyzické a psychické limity? Jak může vypadat mé tělo? Co s ním mohu dokázat? Jak dobrý můžu být v různých věcech? Jak rychle se můžu učit? Je možné mít čistou hlavu – bez myšlenek – prostě klid?

To jsou jedny z mnoha otázek, které si pokládám. Chci dobře a kvalitně žít, cítit se ve svém těle dobře, vědět, co dělám, proč to dělám; chci dosahovat svých snů, které jsem vždy měl, stejně jako věcí, které si přeji.

Jak ale můžeme dosáhnout něčeho, když ani nevíme, co přesně chceme? Právě v tuto chvíli nastupuje vytvoření vize.


Vytvořme spolu lepší budoucnost, pro sebe i pro druhé.

Tělo. Mysl. Duše. Vše souvisí se vším.

Moje. Vize. Protože každý máme tu svou.